• 23-02-2019
 • ARI PROPOLİSİ 220.00 250.00
 • MARUL 0.45 0.55
 • MARUL 0.55 0.80
 • FASÜLYE 2.15 2.15
 • FASÜLYE 2.10 2.10
 • KESTANE KABAĞI 3.80 3.80
 • KESTANE KABAĞI 1.10 1.10
 • MARUL 2.75 2.75
 • MARUL 1.30 1.30
 • KİVİ 5.90 5.90
 • KİVİ 1.00 1.00
 • KIRMIZI LAHANA 3.30 3.30
 • KIRMIZI LAHANA 1.00 1.00
 • MUZ 6.35 6.35
 • MUZ 3.50 3.50
 • HAVUÇ 3.40 3.40
 • HAVUÇ 1.00 1.00
 • MANDALİNA 3.20 3.20
 • MANDALİNA 1.50 1.50
 • AYVA 3.54 3.54
 • SÜVEYŞ KANALINI TRANSİT GEÇEN VE AKABE LİMANINA YÖNELEN GEMİLERE UYGULANAN TEŞVİKLER

T.C. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Tehlikeli Mal ve Kombine Taşımacılık Düzenleme Genel Müdürlüğü’nün 02/05/2018 tarih ve 33687606-724.01.01[365]-E.35113 sayılı yazısı.

 

İlgi yazı ile;

“Bilindiği üzere, Ürdün tarafınca Akabe Limanının Türk gemilerince daha sık kullanılması ve Akabe ile Türk limanları arasında Ro-Ro hattı kurulması konuları ikili platformlarda gündeme getirilmekte olup ülkemizce cevaben Akabe limanında maliyetlerin yüksek olduğu hususu Ürdün makamlarının dikkatine getirilmektedir.

Konuya ilişkin olarak Ürdün tarafınca Dışişleri Bakanlığına gönderilen Ürdün Büyükelçiliği Notasında, Süveyş Kanal Otoritesinin Süveyş Kanalını transit geçen ve Akabe Limanına yönelen gemilere verilen teşvikler kapsamında, Akabe Limanına uğrayan kuru yük, gezinti ve konteyner gemilerine uygulanan kanal transit ücretlerinde %50 indirim sağlayan anlaşmayı Ürdün'le yenilemeyi kabul ettiği ve indirimin sadece Ürdün bayrağı taşıyan gemilere değil Akabe Limanına uğrayan tüm gemilere uygulanacağı belirtilmekte, buna ek olarak Mısır ve Ürdün arasındaki kesin ve karşılıklı anlaşmalar dâhilinde, Arap Köprüsü Denizcilik Şirketi (Arab Bridge Maritime Company)'ne ait gemilere başka teşvikler de verilmiş olabileceği ve buna ilişkin olarak anılan şirketten bilgi temin edilebileceği ifade edilmektedir. Söz konusu Ürdün Büyükelçiliği Notasının bir örneği yazımız ekinde yer almaktadır.”

 

Denilmektedir.

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerine rica ederiz.

 

-
 
Adres: Erciş yolu üzeri 2. km
Tel: 0432 215 45 30