• 18.06.2019
 • TAZE FASULYE 4.30 4.30
 • TAZE FASULYE 1.50 2.00
 • DOLMA BİBER 3.50 3.50
 • DOLMA BİBER 1.00 1.00
 • KAYISI 4.60 4.60
 • KAYISI 2.00 2.00
 • ERİK 4.80 4.80
 • ERİK 2.00 2.00
 • LİMON 4.75 4.75
 • LİMON 1.50 2.00
 • PATLICAN 3.50 3.50
 • PATLICAN 1.00 1.00
 • SİVRİ BİBER 3.25 3.25
 • SİVRİ BİBER 1.00 1.00
 • KABAK YEMEKLİK 3.00 3.00
 • KABAK YEMEKLİK 1.00 1.00
 • DOMATES 3.30 3.30
 • DOMATES 1.00 1.00
 • SALATALIK 3.20 3.20
 • SALATALIK 1.00 1.00
 • Türkiye Bursları 2019 Yılı Planlaması Hk.

Sayın Üyemiz,

İlgi: (a) TOBB’un 07.12.2018 Tarih ve 18405 Sayılı Yazısı. 
(b) Kültür ve Turizm Bakanlığı Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar 
Başkanlığı’nın 12.11.2018 Tarih ve 18531138-201.01 Sayılı Yazısı. 

İlgi (a) yazı ile İlgi (b) yazıya atfen;Ülkemizin dünya ile ekonomik, kültürel ve sosyal alanlarda geliştirmekte olduğu ilişkilerin uluslararası öğrenciler tarafından da tesis edilecek bağlar ile güçlendirilmesi amacıyla yürütülen Türkiye Burslarının , ülkemizin hedefleri, kurumlarımızın talepleri, muhatap ülkelerin ihtiyaçları ve öğrencilerin beklentilerinin birlikte değerlendirildiği, kapsamlı bir planlama süreciyle yürütülmekte olduğu,
Türkiye Bursları uygulamasının 2019 yılında bir adım öteye taşınabilmesi amacıyla, Birliklerinin stratejik hedefleri doğrultusunda işbirliği yürüttüğü ve/veya yürütmeyi planladığı alanlar ile ülkeler özelinde ülkemiz şirketlerinin yaptığı/yapmayı planladığı yatırımlara dair bilgiye, bu yatırımlar kapsamında ilgili ülkelerde karşılaşılan insan kaynağı ihtiyacı doğrultusunda burslandırma yapılmasında fayda görülen yüksek öğrenim düzeyi ve eğitim alanlarına dair değerlendirmelerin talep edildiği,
belirtilerek, konunun Odamız Üyelerine duyurulması ve Odamız görüş ve değerlendirmelerinin 12 Aralık 2018 tarihine kadar TOBB’a bildirilmesi istenmektedir.

-
 
Adres: Erciş yolu üzeri 2. km
Tel: 0432 215 45 30