• 31-05-2020
 • LİMON KABUĞU 6.00 6.00
 • LİMON KABUĞU 5.75 5.75
 • IHLAMUR 45.00 45.00
 • IHLAMUR 44.75 44.75
 • KUŞBURNU KABUĞU 17.00 17.00
 • KUŞBURNU KABUĞU 16.75 16.75
 • KURU SOĞAN 0.50 0.60
 • DANA KARKAS 32.00 32.00
 • DANA KARKAS 30.00 32.00
 • SÜT 2.10 2.10
 • MARUL 3.20 3.20
 • KARPUZ 0.69 0.69
 • HAVUÇ 3.35 3.35
 • LİMON 5.29 5.29
 • ELMA 4.10 4.10
 • ISPANAK 3.90 3.90
 • PATATES 3.76 3.76
 • PATATES 3.10 3.10
 • Yurt Dışı İş Gezisi Desteği

Yurtdışı İş Gezisi Desteği, oda, borsa ve birlikler tarafından işletmelerin yeni teknik-teknoloji veya sektörel gelişmeleri takip etmeleri ve uluslararası işbirlikleri tesis etmeleri amacıyla düzenlemeyi planladıkları yurtdışı iş gezisi programlarını Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’ne başvurarak gerçekleştirmeleri halinde KOBİ’lerin faydalanacağı destek programıdır.
Destek, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği kanalı ile Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) tarafından sağlanmaktadır.

DESTEK KALEMLERİ
a) Konaklama giderleri
b) Ulaşım giderleri ( Bulunulan yerden yurtdışı iş gezisinin düzenlendiği ülkeye veya birden fazla ülkeye gidilecek ise ülkeden ülkeye yapılacak havayolu/karayolu/demiryolu/denizyolu ulaşım bilet ücretleri)
c) Tercüme, rehberlik giderleri, fuar giriş ücretleri ve toplantı-organizasyon giderleri

DESTEK MİKTARI
Her bir yurtdışı gezisi için işletme başına sağlanacak azami destek;
a) Kuzey Amerika, Güney Amerika ve Avusturalya kıtası ile Asya Pasifik Ülkeleri için 5.000,- TL
b) Çin Halk Cumhuriyeti dâhil diğer ülkeler için 3.000,- TL’dir.
Program süresince sağlanacak desteklerin oranı %60 (altmış) olarak uygulanır.

DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR
-Yurtdışı iş gezisinin destek kapsamına alınabilmesi için; başvuru esnasında KOSGEB Veri Tabanına kayıtlı en az 10 (on) işletmenin yurt dışı iş gezisi programında yer alması gerekir.
-Yurt dışı iş gezisine ilişkin destek ödemesinin yapılabilmesi için; ilgili iş gezisine en az 10 (on) işletmenin katılması ve destek talep eden işletmelerin yurt dışı iş gezisi programındaki tüm aktivitelere katılması gerekir. Mazeretleri nedeniyle iş gezisine 10 işletmeden az katılım olması durumunda destek başvurusunda bulunan işletmelerin desteklenip/desteklenmeyeceğine KOSGEB Başkanlığınca karar verilir.
-Yurtdışı iş gezisine katılacak işletme temsilcilerinin; işletme sahibi, ortağı veya çalışanı olması gerekir.
-Destekten faydalanmak isteyen işletmenin faaliyet alanı ile yurtdışı iş gezisinin kapsadığı iş kollarının uyumlu olması zorunludur.

Yurtdışı İş Gezisinde yer alması gereken etkinlikler
-Destek kapsamına alınacak yurtdışı iş gezisi programında, işletmelerle yapılacak ikili iş görüşmelerinin ve Ticaret Bakanlığı tarafından yıllık yayınlanan “Milli Katılım Organizasyonu Düzenlenecek Fuarlar Listesi”nde yer alan bir fuar ziyaretinin yer alması gerekir. Ancak bu faaliyetlerden sadece birinin gerçekleştirilmesi durumunda, yurtdışı iş gezisi programı aşağıda belirtilen faaliyetlerden en az birini de içermelidir.
a) Meslek kuruluşları ile toplantı,
b) Sanayi Bölgesi, fabrika, teknopark gezileri, finans grupları vb. ile görüşmeler.
-Organizasyon kapsamında yer alan her bir aktivite 2 (iki) günden fazla olamaz.
-Yurtdışı iş gezisi programında yapılacak aktivitelere ilişkin program akışı birbiriyle uyumlu olmalıdır.

Oda ve Borsaların Yurt Dışı İş Gezisi Programını Düzenlemek için TOBB’a Başvurusu
Oda ve Borsalar düzenlemeyi planladıkları yurt dışı iş gezisi programı için başvurularını TOBB’a yaparlar.
Oda/Borsa yukarıda belirtilen kriterleri dikkate alarak organize edecekleri yurt dışı iş gezisi programlarının destek kapsamına alınması için; yurt dışı iş gezisi programının başlama tarihinden en geç 21 (yirmibir) gün öncesine kadar “Yurt Dışı İş Gezisi Programı Başvuru Formu Ve Taahhütnamesi” ile “Yurt Dışı İş Gezisi Programı Düzenleyici Oda-Borsa Gerçekleştirilecek Faaliyetlere İlişkin Bilgi Dokümanı” ve ekleri ile resmi yazıyla TOBB’a başvurur.

Başvuru Formunun Eklerinde Yer Alması Gereken Belgeler
-Ziyaret edilecek fuar bünyesinde gerçekleştirilecek ikili iş görüşmesi organizasyonlarına iştirak edecek destek talep eden işletmelerin ikili iş görüşmesi katılım kayıt bilgilerine başvuru formu ekinde yer verilir.
-Fuar dışında yapılacak ikili iş görüşmelerinde; iş gezisi programına katılacak tüm işletmeler için ortak bir platformda yeri ve zamanı belirlenen, gidilecek ülkelerdeki firmalar ile birebir görüşüleceğine ilişkin bilgi ve yazışmalara başvuru formu ve ekinde yer verilir. Meslek kuruluşları ile toplantı sanayi bölgesi, fabrika, teknopark gezileri, finans grupları vb. ile yapılacak görüşmeler bu kapsamda değerlendirilmez.
-Yurtdışı iş gezisi programında; meslek kuruluşları ile toplantı sanayi bölgesi, fabrika, teknopark gezileri, finans grupları vb. görüşmelerin yer alması durumunda bu aktivitelere ilişkin karşı tarafla yapılan yazışmalara başvuru formu ekinde yer verilir.
-TOBB gerekli görülmesi halinde oda-borsa’dan ek bilgi ve belge isteyebilir.
TOBB değerlendirmeyi aşağıdaki esaslar çerçevesinde;
a) Yurtdışı iş gezisi programının düzenlenme gerekçesi,
b) Yurtdışı iş gezisi programının detaylı planı (saat ve gün bazında program akışı),
c) İkili iş görüşmelerine ilişkin ayrıntılı bilgi ve karşı tarafla yapılan yazışmalar,
d) İşletmelerin fuar giriş biletleri,
e) Yurt dışı iş gezisi programı kapsamında gerçekleştirilecek aktivitelere ilişkin yurtdışındaki işletmeler, kurum/kuruluşlardan alınan davet ve/veya teyit yazıları,
f) Yurt dışı iş gezisine katılacak işletmelerin faaliyet alanları ile yurtdışı iş gezisi kapsamında gerçekleştirilecek aktivitelerin uyumlu olması,
g) Yurtdışı iş gezisi programında organizatör bir kuruluştan hizmet alınması durumunda, organizatör kuruluşun A sınıfı Seyahat acentası belgesi sahibi olması,
h) Programın süresinin ziyaret edilecek Milli Katılım Organizasyonu Düzenlenecek Fuarın başlangıç ve bitiş tarihleri ile uyumlu olması,
hususlarını dikkate alarak değerlendirir.
Değerlendirme TOBB Yurt Dışı İş Gezisi Ön Değerlendirme Kontrol Listesi çerçevesinde yapılır. Değerlendirme sonucunda yurt dışı iş gezisi programı kabul edilebilir, reddedebilir veya en fazla 2 (iki) defa revizyon isteyebilir. Son revizyonun, yurtdışı iş gezisi oda-borsa tarafından programın başlama tarihinden en geç 16 (onaltı) gün öncesine kadar oda-borsa tarafından TOBB’a gönderilmesi gerekir. İstenilen revizyonların yapılmaması durumunda başvuru reddedilir.

Seyahat Sonrası Sonuç Raporunun Düzenlenmesi
Yurt Dışı İş Gezisi programının tamamlanmasını müteakip, yurt dışı iş gezisini düzenleyen oda-borsa tarafından “Yurtdışı İş Gezisi Programı Oda-Borsa Sonuç Raporu” ve "Yurt Dışı İş Gezisi Sonuç Raporu Gerçekleştirilen Faaliyetler Bilgi Dokümanı" hazırlanır. Sonuç raporuna kanıtlayıcı belgeler (fotoğraf, resmi yazı, fuar ziyaretçi listesi, kartvizit, haber vb.) eklenir.

TOBB, Yurt Dışı İş Gezisi sonuç raporunu ve program aktivitelerinin onaylanan programa uygun olarak gerçekleştirildiğine ilişkin belgeleri değerlendirir. Yapılan değerlendirme sonucunda gerekli görülmesi halinde yurt dışı iş gezisi sonuç raporu için revizyon ve ek bilgi/belge istenebilir.
Yurt dışı İş Gezisi Sonuç raporlarının uygun bulunmaması durumunda, yurt dışı iş gezisi destek kapsamından çıkarılır.

BAŞVURU FORMLARI:

1. Yurt Dışı İş Gezisi Programı Düzenleyen Oda-Borsa Başvuru Formu ve Taahhütnamesi

http://kobi.org.tr/images/ydig/formlar/tobb_kobifrm_obbbft_01.doc

2. Yurt Dışı İş Gezisi Programı Düzenleyici Kuruluş Gerçekleştirilecek Faaliyetlere İlişkin Bilgi Dokümanı

http://kobi.org.tr/images/ydig/formlar/yurt_disi_is_gezisi_programi_duzenleyici_kurulus.doc

SONUÇ RAPORU FORMLARI:

1. Yurt Dışı İş Gezisi Programı Oda-Borsa Sonuç Raporu

http://kobi.org.tr/images/ydig/formlar/tobb_kobifrm_sr_04.doc

2. Yurt Dışı İş Gezisi Sonuç Raporu Gerçekleştirilen Faaliyetler Bilgi Dokümanı

http://kobi.org.tr/images/ydig/formlar/yurt_disi_is_gezisi_sonuc_raporu_bilgi_dokumani.doc

 

Burada yer alan tüm bilgiler KOSGEB’in “İşletme Geliştirme Destek Programı”ndan faydalanarak derlenmiştir.

Detaylı bilgi ve uygulama esaslarına erişmek için tıklayınız.

Detaylı Bilgi ve İletişim için:
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği
Tel: 312 218 24 54
E-posta: kobi@tobb.org.tr

-
 
Adres: Erciş yolu üzeri 2. km
Tel: 0432 215 45 30
⟩ TOBB İştirakleri