• AB COSME PROGRAMI ÇAĞRI DUYURUSU

Sayın Üyemiz,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden (TOBB) aldığımız yazıda, Türkiye ve Avrupa Komisyonu arasında İşletmelerin ve KOBİ’lerin Rekabet Edebilirliği Programı (COSME) Anlaşması’nın 16 Ekim 2014 tarihinde imzalandığı,  KOSGEB AB ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı’nın COSME Programına ilişkin ulusal koordinatör olarak yetkilendirildiği üzerinde durulmuştur.

COSME Programı kapsamında, “Sosyal Ekonomi Misyonları-Social Economy Missions” proje teklifi çağrısının yayınlandığı belirtilmiştir.

Söz konusu çağrıya ilişkin bilgiler ekte sunulmuştur.

Saygılarımızla,

EK: COSME Çağrısı Bilgi Metni

 

-
 
Adres: Erciş yolu üzeri 2. km
Tel: 0432 215 45 30
⟩ TOBB İştirakleri