• 27.05.2020
  • MARUL 3.20 3.20
  • KARPUZ 0.69 0.69
  • HAVUÇ 3.35 3.35
  • LİMON 5.29 5.29
  • ELMA 4.10 4.10
  • ISPANAK 3.90 3.90
  • PATATES 3.76 3.76
  • PATATES 3.10 3.10
  • Ukrayna Tarım Arazileri Kanunu Hk.

Sayın Üyemiz,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nden (TOBB) alınan 15.04.2020 tarihli Ek'te sunulan yazıda, 31 Mart 2020 tarihinde Ukrayna'da tarımsal amaçla kullanılan arazi satış moratoryumunun 10.10.2019 tarihli 2178-10 sayılı Yasanın Ukrayna Parlamentosu tarafından onaylanan yasa ile kaldırıldığı, dolayısıyla Ukrayna'dan arazi alımına yeni kriterler getirildiği bildirilmektedir.

Ukrayna Tarım Arazileri Kanununa ilişkin detaylı bilgi Ek'te sunulmaktadır.

Bilgilerinizi arz/rica ederim.                                   

                              475_1205_ukrayna_tar_m_arazileri_kanunu_hk.Pdf

 

 

-
 
Adres: Erciş yolu üzeri 2. km
Tel: 0432 215 45 30
⟩ TOBB İştirakleri