• Mediterranean Building Exhibition Hk.

İlgi a-) Tunus Büyükelçiliği'nin 28.07.2020 tarihli ve 273 sayılı yazısı.
İlgi b-) TOBB'un 29.07.2020 tarihli ve 34221550-720-6546 sayılı yazısı.


Tunus'un Ankara Büyükelçiliğinden alınan ilgide kayıtlı yazıda, Tunus'ta 3-6 Mart 2021 tarihlerinde, "Mediterranean Building Exhibition(MEDIBAT)” adlı etkinliğin gerçekleştirileceği bildirilmektedir.

Bahse konu etkinliğin, ekolojik yapılar ve yeni yapı teknolojilerin sunulmasına imkan vereceği ve bu alanda faaliyet gösteren firmaları bir araya getirerek iş birliği fırsatlarını geliştireceği ifade edilmektedir. Etkinlik kapsamında gerçekleştirilecek fuara ek olarak, Ekonomik, Bilim, Yenilik ve Girişimcilik Forumları, iş toplantıları ve workshopların da düzenleneceği bildirilmektedir.

 

Bu çerçevede, bahsi geçen etkinliğe ilişkin detaylı bilgilere https://www.salon-medibat.com/en/ adresinden ulaşılabilmektedir.

Bilgilerinize duyurulur.

-
 
Adres: Erciş yolu üzeri 2. km
Tel: 0432 215 45 30
⟩ TOBB İştirakleri