• 25-10-2020
 • MUHTELİF GIDA 2.50 35.00
 • KAVUN 0.60 0.60
 • KARPUZ 0.50 0.50
 • ELMA 1.00 2.50
 • BEYAZ LAHANA 0.53 0.53
 • KABAK YEMEKLİK 0.60 0.65
 • SÜT 2.50 2.50
 • TOSUN 9,000.00 13,000.00
 • DANA CİĞER 32.00 32.00
 • ARI PROPOLİSİ 300.00 300.00
 • ARI PROPOLİSİ 350.00 350.00
 • ARI PROPOLİSİ 300.00 340.00
 • TAVUK GÖĞÜS 12.00 14.00
 • TAVUK BUT 14.00 14.00
 • SIĞIR BÜTÜN KOL 39.00 39.00
 • KIYMA SIĞIR 39.00 39.00
 • SIĞIR BUT 39.00 39.00
 • KOYUN KARKAS 35.00 35.00
 • SIĞIR ETİ KEMİKSİZ 47.00 53.50
 • KURU NOHUT 5.24 5.24
 • İleti Yönetim Sistemi Hakkında Bilgilendirme
Ticaret Bakanlığı, 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve ilgili mevzuat
kapsamında, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'ni ticari elektronik ileti izinlerinin ve şikâyet süreçlerinin
yönetilebildiği ulusal bir platform kurmakla görevlendirmiştir. Birliğimiz, söz konusu görevi yerine getirmek
üzere İleti Yönetim Sistemi A.Ş.'yi (İYS) kurmuştur. İYS, işletmeler, kamu ve vatandaş arasında merkezi rol
üstlenecek ulusal bir veri tabanı sistemidir. İYS'nin işleyişini sağlamak üzere yürürlüğe konulan mevzuat ile
ilgili oda ve borsalarımız ile üyelerinin bilgilendirilmesi ihtiyacı hasıl olmuştur.
15 Temmuz 2015 tarih ve 29417 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Ticari İletişim ve Ticari Elektronik
İletiler Hakkında Yönetmelik'in 2 nci maddesinin c bendi ile kamu kurumu niteliğindeki meslek
kuruluşlarının kendilerine ait ticari işletmelerin faaliyetleriyle ilgili olarak üyelerine gönderdiği iletilerin
yönetmelikten muaf olduğuna hükmedilmiştir. Bu çerçevede, oda ve borsalar ile iştiraklerinin elektronik
iletileri kapsam dışı bırakılmıştır.
Öte yandan, ticari elektronik ileti gönderimi yapan oda ve borsa üyelerinin mevzuat gereği İYS'ye kaydolması
ve birtakım yükümlülükleri yerine getirmesi gerekmektedir. Üyelerin bilgilendirilmesini sağlamak üzere İYS
tarafından hazırlanan bilgilendirme sunumuna iys.org.tr adresinden ulaşabilirsiniz.
-
 
Adres: Erciş yolu üzeri 2. km
Tel: 0432 215 45 30
⟩ TOBB İştirakleri