• 18-10-2019
  • KARPUZ 0.20 0.20
  • KARPUZ 0.20 0.20
  • DOMATES SALÇALIK 0.44 0.44
  • DOMATES SALÇALIK 0.15 0.15
  • CEVİZ TOMRUK 1.19 1.19
  • KURU FASULYE 5.55 5.71
  • KURU FASULYE 5.40 5.57
  • YUMURTA 0.50 0.50
Kalite Politikamız

Kalite Politikamız

“Kayıt dışılığı engellemek ve  ürünlerin ekonomiye piyasa fiyatlarıyla girmesini sağlamak” temel amacına yönelik olarak;

Hizmetlerimizi, 5174 sayılı kanun, ilgili mevzuat hükümleri, ISO 9001 Standardı ve TOBB Oda/Borsa Akreditasyon Kriterleri çerçevesinde, üyelerimizin ihtiyaç ve beklentileri doğrultusunda, şeffaflık, tarafsızlık ve hesap verilebilirlik ilkelerini benimseyen çağdaş yönetim anlayışıyla sunmak,

Ulusal ve uluslararası alanda güçlü networklerin üyesi olmak ve üyelerimiz arasında sektörel networkler oluşturmak,

Bölgemizin kalkınmasına katkı sağlayacak politikalar geliştirmek ve lobi faaliyetlerinde bulunmak,

Üyelerimizin hak ve çıkarlarını korumak üzere her türlü platformda aktif rol almak,

Üyelerimizin ihtiyaç duyduğu her türlü bilgiyi erişilebilir kılmak,

Paydaşlarımızla güçlü işbirlikleri oluşturmak,

Çalışanlarımızın yetkinliklerini geliştirerek kurumsal performansımızı artırmak,

Ve Kalite altyapımızı sürekli iyileştirmek,

bölgesinde kanaat önderi konumunda olan Borsamızın Kalite politikasıdır.

 
Adres: Erciş yolu üzeri 2. km
Tel: 0432 215 45 30