• 18-10-2019
  • KARPUZ 0.20 0.20
  • KARPUZ 0.20 0.20
  • DOMATES SALÇALIK 0.44 0.44
  • DOMATES SALÇALIK 0.15 0.15
  • CEVİZ TOMRUK 1.19 1.19
  • KURU FASULYE 5.55 5.71
  • KURU FASULYE 5.40 5.57
  • YUMURTA 0.50 0.50
Misyonumuz & Vizyonumuz

Misyonumuz

Van Ticaret Borsası;

Tarımsal ürünlerin, canlı hayvan ve hayvansal ürünlerin, ekonomiye kaliteli ve uygun fiyatlarla kazandırılması,

Kayıt dışılığın engellenmesi ve Bölgesel kalkınmada önemli görevler üstlenmesi için kurulmuştur.
 

Borsa;
 

Başta alıcı ve satıcıyı bir araya getirecek ortamları yaratmak,

Alım-satım işlemlerini tescil etmek

Bu işlemlere ilişkin İstatistikleri hazırlamak üzere,  5174 Sayılı Kanun ve ilgili mevzuat çerçevesinde düzenlenmiş görevleri yerine getirmektedir.

Vizyonumuz

Üyelerine en kaliteli hizmeti sunabilecek güçlü bir kurumsal kapasiteye ulaşmış,

Yönetim süreçlerinde çağdaş yaklaşımları benimseyen ve en gelişmiş bilişim teknolojilerini kullanan,

Sorunları doğru biçimde tespit eden ve etkin çözümler üreten,

Bölgenin sosyo-ekonomik gelişmesinde üstleneceği kritik rollerle, karar alıcıların bilgisine önem verdiği ve tüm süreçlere dahil ettiği lider bir kuruluş olmak.

 
Adres: Erciş yolu üzeri 2. km
Tel: 0432 215 45 30