Göç Koordinasyon Kurullarının Çalışması Hakkında Genelge

Ticaret Bakanlığı, göç alanında taşrada yabancılara hizmet veren hizmet eden tüm kamu kurum ve kuruluşları ve ilgili diğer kuruluşlar ile koordinasyon sağlanması ve işbirliği alanlarının genişletilmesi amacıyla hazırlana, "İl ve İlçe Göç Kooridnasyon Kurullarının Çalışma Usul ve Esasları" hakkında genelge yayımlanmıştır. 

 

Üyelerimize önemle duyurulur. 

ÖNERİ ve ŞİKAYET FORMU

Bilgileriniz

İçerik Bilgileri: