KETSİS ve UETS Kullanımı

Gelir İdaresi Başkanlığı'nın e-tebligat sistemi KETSİS ile Ulusal Elektronik Tebligat Sistemi'nin (UETS) kullanımına dair gümrük idarelerinin talimatlandırılmasına ve Yükümlü Kayıt ve Takip Sistemi'nde (YKTS) değişiklikler yapılmıştır.

 

Üyelerimize önemle duyurulur.

ÖNERİ ve ŞİKAYET FORMU

Bilgileriniz

İçerik Bilgileri: