: Enflasyon Düzeltmesi Seminer

Tiirkiye Odalar ve Borsalar Birligi ev sahiplilinde ve EY Türkiye işbirliliğinde 14 Aralık 2023 tarihinde saat:13:3O'da TOBB Konferans Salonu'nda 'Enflasyon Düzeltmesi Semineri' gerçekleştirilecektir.

Seminerde, giincel ekonomik durum ve mali konular değierlendirilerek, enflasyonun muhasebelegtirilmesine iligkin bilgilendirme yaprlacaktır. 

Üyelerimize duyurulur.

ÖNERİ ve ŞİKAYET FORMU

Bilgileriniz

İçerik Bilgileri: