Kıymetli maden İthali Duyurusu

İşleme lzni Kapsamı Kıymetli Maden İthali Hakkındaki 27/12/2023 tarihli 2024/2 sayılı Genelgede yapılan değişiklik yayınlanmıştır. Söz konusu genelgeye htttps://ticaret.gov.tr/gumru-kislemleri/mevzuat/genelge/2024 adresinden ulaşılabilir.

 

Üyelerimize önemle duyurulur.

 

ÖNERİ ve ŞİKAYET FORMU

Bilgileriniz

İçerik Bilgileri: