Laboratuvar

  Laboratuvarımız toprak, bitki ve sulama suyu analizlerini yaparak çiftçilerimize hizmet vermektedir.
Toprak Analizi: Toprak analizleri ile o toprağın özellikleri belirlenir ve toprağa verilecek en uygun gübre çeşidine karar verilir. Toprak analizlerine göre verilecek gübre miktarına ve çeşidine karar verilmesi ürün miktarını ve ürünün kalitesini arttırmakta en önemli yollardan birisidir.
TOPRAK KALİTESİ VE VERİMLİLİĞİ ANALİZLERİ

 


1-SUYLA DOYGUNLUK ANALİZİ           
A-)PH ANALİZİ     B-)TUZ ANALİZİ                                                                                                              

2-ORGANİK MAD. ANALİZİ

3-POTASYUM ANALİZİ

4-FOSFOR ANALİZİ

5-KİREÇ ANALİZİ

 TOPRAK ANALİZİ İÇİN ÖRNEK NASIL ALINIR?

Toprak örneklerinin alınması hiç zor değildir. Dikkat edilmesi gereken en önemli husus alının toprak örneğinin tarlayı yeterince temsil etmesi gerekir.
Bir tarlanın toprağı aynı tarla içerisinde değişik özellik gösterebilir. Bu değişiklikler renk, meyil, toprağın derinliği, yapısı ve işleme şeklinden kaynaklanabilir.
Toprak örneği alınmadan önce tarladaki gözle görülür farklılıklar tespit edilir. Her farklı bölgeden ayrı ayrı toprak örnekleri alınmalıdır. Eğer tarlada farklılık yok ve tarla büyük ise karışık toprak örneği alınır.

Toprak örneği şekildeki gibi çizgi üzerinden alınmalıdır. Karışık Toprak Örneği : Örnek alınacak tarlanın 8-10 yerinden toprak örneği alınıp, alınan bu toprakların birbirleri ile karıştırılması sureti ile meydana getirilen örnektir.

1-Toprak örnekleri ürün ekiminden 15-20 gün önce alınmalıdır.
2-Toprak numunesi alınırken V Harfi şeklinde bir çukur kazılır.
3-Sonra çukurun düzgün yüzeyinde 3-4 cm kalınlığında 1 karış boyunda (15-20cm) bir toprak alınır.
4-Bağ ve Meyve ağaçlarında 0-20, 20-40, 40-60 cm derinliklerinden karışık toprak örneği alınmalıdır.
5-1-2 kg kadar alınan toprak örneğinde gerekli bilgi kartı yazılarak poşet içerisine bırakılır.

TOPRAK ÖRNEKLERİ NERELERDEN ALINMAZ
1-Önceden gübre veya kireç konulmuş yerlerden
2-Hayvan gübresi yığılan yerlerden
3-Harman yeri ve hayvan yatmış yerlerden
4-Sap, kök, yaban otlarının yakıldığı kısımlardan
5-Tarlanın çukur ve tümsek yerlerinden
6-Dere, orman, su arkı ve yollara yakın kısımlarından
7-Sıraya gübreli ekim yapılan ürünlerde sıra üstlerinden
8-Gübre atılan tarladan

BİTKİ ANALİZİ: Bitkilerde ortaya çıkan ve beslenme noksanlığı veya fazlalığı ile ilgili bulunan durumların hangi besin maddesine ait olduğunu saptayarak bu noksanlığın veya fazlalığın giderilmesi için gerekli uygulamaları yapmak amacıyla yapılır.


MİKRO

MAKRO

Demir(Fe)

Sodyum(Na)

Mangan(Mn)

Kalsiyum(Ca)

Çinko(Zn)

Magnezyum(Mg)

Bakır(Cu)

Potasyum(K)

Toplam Azot

Toplam Fosfor

Yaprak Örneği Alırken Dikkat Edilecek Kurallar:
1- Alınan yaprak örneklerinin Tür ve çeşit özellikleri aynı olmalıdır. Karışık olarak örnek alınmamalıdır.

2- Özellikle meyve ağaçları bir bahçede farklı yaşlarda bulunabilir. Örneğin 5 ile 25 yaşındaki ağaçların yaprakları karıştırılarak örnek alınmamalıdır. Ancak 15-20-25 yaşlarında olanların yaprakları karıştırılabilir.

3- Aşırı derecede beslenme noksanlığı gösteren hastalıklı yapraklar seçilmeli ve bu durum bahçe bilgi formunda belirtilmelidir. Bahçenin tamamında aşırı besin noksanlığı gösteren yaprakları ayırmaya gerek yoktur.

4- Bir bahçede bir yaprak örneğinin temsil ettiği alan 20 dekarı geçmemelidir.

5- Bahçenin bir kısmı, toprak tipi bakımından diğer kısmından tamamıyla farklı olabilir. Belirgin farklılıklar göz önüne alınarak her farklı toprak tipine göre örnekleme ayrı olmalıdır.

6- Yapraklar günün herhangi bir zamanında alınabilir. Bununla birlikte yapraklar ıslak olmamalıdır.  
Yaprakların Torbalanıp Etiketlenmesi
Örnekler alındıktan sonra naylon torbaya konularak etiketi yazılır ve torbaya zımbalanır veya iple bağlanır. Etiketlenen yaprak örnekleri en kısa zamanda laboratuvara analiz için gönderilmesi gerekmektedir. Şayet o gün gönderme imkanı yok ise toplanan örnekler en geç 4 saat içerisinde buzdolabına konmalıdır. Buzdolabı +4°C'de tutulmalıdır.

 

 

 

Sulama Suyu Analizi: Tarımda kullanılacak olan sulama sularının kailte özelliklerinin bilinmesi,sulama sularının içinde bulunan erimiş katı maddelerin nitelik ve niceliklerinin saptanması toprak verimliliğinin devamlılığı yönünden önem taşımaktadır.


Katyonlar

Anyonlar

Elektiriksel İletkenlik

Sodyum(Na)

Karbonat

Ph

Kalsiyum(Ca)

Bikarbonat

Bor(B)

Magnezyum(Mg)

Klorür

 

Potasyum (K)

Sülfat

 

 

 
 
 
VAN TİCARET BORSASI HUBUBAT, ET SÜT ÜRÜNLERİ VE GIDA ANALİZ LABORATUVARI
 
 

HUBUBAT ANALİZİNDE KALİTE BELİRMEDE KULLANILAN YÖNTEMLER

 

* YAŞ GLUTEN MİKTARI BELİRLEME ANALİZİ

* GLUTEN İNDEX DEĞERİ BELİRLEME ANALİZİ

* SEDİMANTASYON DEĞERİ BELİRLENMESİ 

* HAMURUN REOLOJİK ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ

* KÜL MİKTARI BELİRLEME ANALİZİ

 

* RUTUBET MİKTARI BELİRLEME ANALİZİ

 

* PROTEİN MİKTARI BELİRLEME ANALİZİ

 

* HEKTOLİTRE TAYİNİ ANALİZİ

Van ticaret borsası üretici çifçilerine daha iyi bir hizmet oluşturmak için çalışıyor. 2015 yılında kurduğu toprak ,bitki ve sulama suyu analiz laboratuvarı sayesinde çiftçilerine  doğru analiz doğru göbreleme ile bol ürün elde etmektedir. Vantb nin şimdiki hizmeti ise  çiftçinin elde ettiği ürünün analizini yapıp kalitesini belirlemek ve ürünün hakkettiği  fiyata alıcısını bulmaktır. Bu sebepten hububat analiz laboratuvarı kurmaktadır.

 

1-Gluten Ölçüm Cihazı

Buğday unu, su ile hamur haline getirildiğinde unun bileşiminde bulunan sabit proteinlerden gliadin ve glutenin suyu emerek şişer. Bu hamur %2 lik tuzlu su ile yıkandığında nişasta ve diğer proteinler su ile ortamdan ayrılır. Geriye gluten (Yaş öz) dediğimiz elastik bir madde kalır.
Hamurda yoğrulma sırasında ağ gibi bir yapı oluşturan gluten , fermantasyon sırasında maya tarafından ortama bırakılan CO2 gazının tutulması ve ekmeğin kabararak hacimli olmasını sağlar. Dolayısıyla buğdayda gluten miktarının yüksek olması arzu edilir. Laboratuarımızda gluten analizi Glutomatik cihazı ile yapılmaktadır. 10 gr. Un filtre takılmış özel aparatına konur ve üzerine 4.5 cc saf su ilave edilerek cihazdaki yerine takılır. Cihazı çalıştırdıktan sonra özel su alma aparatı ile tuzlu suyu alıp 5 dakika süreyle yıkama işlemi yapar. Elastik yapıda yaş öz denilen gluten elde edilir.

2-Gluten Index

Glutenin sağlamlığını belirlemede kullanılan bir yöntemdir. Glutomatik cihazından alınan yaş gluten, içinde özel elek bulunan kartuşuna yerleştirilir. 1 dakika süreyle 6000 devir/dakika santrifüje tabi tutulur. Elekten karşı tarafa geçen gluten sağlam olmayan diğer bir ifadeyle çürük gluteni ifade eder. Karşı tarafa geçmeyen sağlam glutenin Toplam glutene oranı index.’i vermektedir.

Gluten index = Sağlam Gluten (elekten geçmeyen)  x 100 Toplam Gluten

3-Sedimantasyon(Çökme Değeri)

3.2 gr. unun Brom Fenol çözeltisi ve Laktik Asit çözeltisiyle karışımı sonucu un, taneciklerinin gluten kalitesine göre şişmesi ve şişen taneciklerin belirli bir zaman içinde çöken miktarının ölçülmesidir.
Buğdayın gluten kalitesi hakkında bilgi veren önemli bir yöntemdir. Glutenin miktarı ve sağlamlığı sedimantasyon değerini doğrudan etkiler
Gecikmeli Sedimantasyon : Özellikle buğdayda süne zararının olup olmadığının belirlenmesinde uygulanır. Ancak bazen süne zararı olmadığı halde gluteni sağlam olmayan yani indexi düşük unların da sedimi düşük çıkmaktadır. Gecikmeli sedimantasyon değeri normal sedimantasyonla aynı veya daha yüksek ise buğday kalitesinin iyi olduğu sonucuna varılır.
Gecikmeli sedimantasyonda belirli miktardaki un önce Brom Fenol çözeltisi ile muamele edildikten sonra 2 saat bekletilip daha sonra Laktik Asit çözeltisi ile muamele edilmesi ve belirli zaman içinde çökme miktarının tespit edilmesi esasına dayanır.

4-Hektolitre Ağırlığı

 100 litre hacimdeki ürünün kg. cinsinden ağırlığı demektir. Kalite belirlemede en çok aranan özelliklerden biridir. Buğdayın un verimi ile doğrusal bir ilişkisi vardır. Tanenin şekli, büyüklüğü, sert veya yumuşak olması gibi pek çok faktör hektolitre ağırlığını etkiler.

Laboratuvarımızda hektolitre ağırlığı üç yöntemle tespit edilmektedir.

-Brabender Marka Hububat Analizörü ile

-Perten 9500 Marka Hububat Analizörü ile

-Dickey John Marka GAC 2100 cihazı ile pratik olarak ölçülebildiği gibi klasik bir yöntem olan 1 litre hacmindeki ürünün ağırlığı tartılarak 100 ile çarpılması sonucunda da hektolitre ağırlığı tespiti yapılmaktadır.

 

5-Rutubet

 Ürünün ihtiva ettiği su oranıdır. Ürünün depolanması, kalitenin korunmasında rutubet oranı büyük önem taşır. Ayrıca; Buğdayın öğütülmesi aşamasında da önemlidir. Yüksek rutubet içeren ürünlerin kızışıp küflenmesi, çimlenerek bozulması ve böcek hücumuna uğraması daha kolaydır.

6-Protein TayiniProtein oranı ve kalitesi unun mamul yapımındaki potansiyelini gösteren en önemli faktör olarak kabul edilir. Buğdayı en kaliteli tahıl yapan özellik; endosperm proteinleri olan gliadin ve glutenin proteinlerinin su ile birleştiğinde kolloidal bir birleşik olan gluteni oluşturmaktadır. Laboratuvarımızda protein tayini Inframatic-8600 cihazı ile yapılmaktadır. Bu cihaz NIR (near infrared reflectance) teknolojisi ile çalışmaktadır. 6 veya 7 filtre dalga boyu içermektedir. NIR teknolojisinde örnek üzerine bir ışık kaynağından ışık gönderilmektedir. Bu ışığın veya enerjinin bir kısmı analizi yapılan ürün tarafından emilir. Emilen enerji optik sistem tarafından ölçülür ve analitik sonuç biçiminde hesaplanır

Inframatic-8600 cihazı ile Buğday, Arpa ve Un’da yapılan diğer analizler:

    Buğday           

              Arpa          

             Un         

    Protein

            Protein

         Protein

    Rutubet

            Rutubet

         Rutubet

    Sertlik

 

         Granül

    Glüten

   

7-Kül Analizi  

Yemlerdeki inorganik maddeler ve taş toprak gibi yabancı maddelerin miktarını belirlemede kullanılan, 1000 oC`ye kadar sıcaklığı ayarlanabilen laboratuvar cihazıdır.

DA 7250 NIR Analiz Cihazı

 

 

 

Yeni DA 7250, Perten'den üçüncü nesil Diode Array NIR analiz cihazıdır.

DA 7250, doğru sonuçları hızla veren, hızlı, kullanıcı dostu ve sağlam bir cihazdır. DA 7250, rutubet, protein, yağ, ve daha çok parametre ölçer, geniş uygulama kalibrasyonlarına sahiptir. 

Her Şey - Hububatlar, toz, granül, pelet, akışkan ve yarı akışkan, ve sıvı ürünleri analiz edebilmektedir.

Her Yerde - IP65 sınıfında olan bu cihaz hem laboratuvarda hemde işletme ortamında kullanılmaktadır.

Her Zaman - Numune hazırlığı olmadan sadece 6 saniye içinde analiz sonuçlarını verimektedir.

Herkes - Tesis personelinden deneyimli kimyagerlere kadar DA7250 herkes için kullanımı kolay bir cihazdır.

DA 7250 NIR CİHAZININ YAPTIĞI ANALİZLER

Et kalibrasyon paketi: Et, Tavuk eti, Salam, Sosis, Sucuk

 

*Süt Ürünleri kalibrasyon paketi: Tuzlu tereyağı, Tuzsuz tereyağı, Peynir, Peynir tozu, Süt

Kreması, Yağsız Süt tozu, Süt tozu, Peynir altı Suyu, Peynir altı suyu tozu, Peynir altı suyu

konsantresi, Yoğurt

 

*Yem-Tahıl Kalibrasyon paketi: Tavuk yemi, Büyükbaş-Küçükbaş yemi, Buzağı maması, Balık

Yemi, Arpa, Fasulye, Mısır, Yulaf, Pirinç, Bezelye, Çavdar, Sorgum, Tritikale, Buğday, Mısır

Gluteni, Mısır İrmiği, DDG’s Mısır, DDG’s Buğday, Tam Yağlı Pirinç kepeği, Yağsız Pirinç

kepeği, Pirinç unu, Pirinç proteini unu, Mısır kepeği, Buğday kepeği, Razmol, Bonkalit, Bulgur

kepeği, Bulgur, Buğday Gluteni, Kanola, Kanola  küspesi,Pamuk tohumu, Pamuk tohumu küspesi,

Palm küspesi, Soya fasulyesi, Soya küspesi, Soya Unu, Soya Kabukları, Ayçiçeği çekirdeği,

Ayçiçeği çekirdeği küspesi, Tüy unu, Balık unu, Et-Kemik unu, Tavuk unu, Mısır Silajı, Yonca, Saman…

 

 

Van Ticaret Borsası Hububat, Et, Süt Ürünleri ve Gıda Analiz Laboratuvarımız 8 Mart 2018 tarihinde TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu’nun ve il protokolünün katılımıyla resmi olarak açılmış ve bu tarihten bu yana hizmet vermektedir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
     

 

 

Herzlich Willkommen auf unserer Plattform!

Wir begrüßen Sie herzlich auf unserer Webseite, einem Ort, an dem Ihre sinnlichsten Träume Wirklichkeit werden und erotische sex geschichten auf einzigartige Weise zum Leben erweckt. Unsere Plattform ist ein Ort der Leidenschaft und der Sinnlichkeit, wo wir Ihnen eine breite Palette an verlockenden Inhalten bieten, die von hinreißenden erotik sex geschichten bis hin zu fesselnden porno reichen.

Unsere unwiderstehlichen Angebote im Überblick:

  • Intime Erzählungen: Wir locken mit einer umfangreichen Sammlung von erotische sex stories, die darauf warten, Ihre Sinne zu beflügeln und Ihre tiefsten Begierden zu wecken. Von sanften Berührungen bis hin zu leidenschaftlichen Begegnungen nehmen Sie unsere Geschichten mit auf eine erotische Reise voller Lust und Verlangen.
  • Sinnliche Erotik Geschichten: Tauchen Sie ein in die Welt der Fantasie und der sinnlichen Lust mit unseren packenden erotik sex stories. Unsere einfallsreichen Autoren weben lebhafte Szenarien, die Ihre Vorstellungskraft beflügeln und xnxx Ihre geheimsten Fantasien anregen werden.
  • Verführerische Videos: Erleben Sie visuelle Genüsse mit unseren hochwertigen free xnxx und Videos. Von sinnlichen Momenten bis hin zu intensiven Erfahrungen bieten unsere Videos eine breite Palette an sinnlichen Eindrücken und verlockenden Darstellungen.
  • Kostenlose Erotik: Genießen Sie kostengünstige Verlockungen durch unsere Auswahl an free pornhub Inhalten. Unsere umfangreiche Sammlung bietet eine Vielzahl von sinnlichen Erlebnissen, die erotik sex geschichten Ihre Neugier wecken und Ihre intimsten Sehnsüchte stillen werden.

Unsere intuitiv gestaltete Benutzeroberfläche ermöglicht es Ihnen, mühelos durch unsere sorgfältig kuratierten Kategorien zu navigieren und Inhalte zu entdecken, die Ihre individuellen Vorlieben ansprechen. Diskretion ist uns ein besonderes Anliegen, sodass Sie sich frei und unbeschwert auf Ihre sinnlichen Entdeckungsreisen begeben können.

Sind Sie bereit, Ihre tiefsten Träume in die Realität umzusetzen? Wir laden Sie herzlich dazu ein, unsere Webseite zu besuchen: erotische sex geschichten und sich von unseren unvergleichlichen erotik sex geschichten, fesselnden xnxx und vielem mehr verführen zu lassen. Unsere Plattform lädt Sie ein, die sinnlichen Grenzen zu erkunden, Ihre innersten Begierden zu entfesseln und sich in einem Ozean sinnlicher Genüsse zu verlieren. Besuchen Sie noch heute unsere Webseite und lassen Sie sich von der Fülle der sinnlichen Erfahrungen, die wir bieten, inspirieren. Wir heißen Sie willkommen, Ihre tiefsten Sehnsüchte zu erforschen und Ihre erotischsten Fantasien zum Leben zu erwecken. Erleben Sie sinnliche Freuden mit free sex geschichten und anderen verlockenden Inhalten, die darauf warten, entdeckt zu werden. Tauchen Sie ein in die Welt der sex stories, während Sie sich von unseren pornos hd Videos verführen lassen. Entdecken Sie die Spannung von gratis xnxx, die Sinnlichkeit von free redtube, die Leidenschaft von pornhub und die Intensität von porno xnxx – alles, um Ihre innersten Gelüste zu erfüllen. Bereit, Ihr Vergnügen auf die nächste Ebene zu heben? Erleben Sie die Ekstase mit youporn porno und genießen Sie die verführerischen Darbietungen auf xhamster videos, die Ihnen unvergessliche Momente der Leidenschaft bieten werden. Wir freuen uns darauf, Sie auf unserer Plattform für sinnliche Erotik willkommen zu heißen. Tauchen Sie ein und erleben Sie, was es bedeutet, Ihre tiefsten Verlangen zu entfesseln und in einer Welt der Lust und Sinnlichkeit einzutauchen.

ÖNERİ ve ŞİKAYET FORMU

Bilgileriniz

İçerik Bilgileri: