VAN GÖLÜNDE GÜVENLİ MAVİ YOLCULUK

 

 

 

 

 

 

 

 

Projenin amacı Van Gölü’nde dönemsel ve kısıtlı oranda yapılan tekne turizmciliğindeki olası riskleri ortadan kaldırıp, Van Gölü ve çevresinde bulunan doğal ve kültürel değerleri tanıtıp turizm markası haline getirmek ve bu sektörden elde edilen gelirleri artırmak olup, bu kapsamda tekne sahiplerini Gemi Adamı cüzdanı sahibi yapmaktır.

 

 

 

 

 

 

Proje Kapsamında Van Gölü’nde turizm ve balıkçılık amaçlı tekne kullanan 106 tekne sahibi faydalanıcı belirlendi.

 Daha önce herhangi bir belgeye sahip olmayan ve hiçbir güvenlik eğitimim almayan faydalanıcılar 3 grup halinde İstanbul’a gönderilerek, Milli Eğitim Bakanlığınca onaylı Armada Denizcilik Okulunda STCW olarak adlandırılan güvenlik eğitimlerini alarak İstanbul Liman Başkanlığına müracaat ederek uluslar arası geçerliliği olan Gemi Adamı cüzdanı sahibi oldular. Faydalanıcıların eğitim, ulaşım ve konaklama giderlerinin tümü proje bütçesinden karşılandı.

 

 

 

 

 

 

 

Projenin diğer bir önceliği ise Van Gölü üzerinde turizm amaçlı kullanılan teknelerin tamamının balıkçı teknesi olarak imal edildiği ve güvenli olmadıkları için, standartlara uygun ve model oluşturacak bir teknenin Van Gölünde hizmete sokulmasıdır. Bu kapsamda projeye monte ettiğimiz örnek gezi teknesi Bodrum’dan getirilerek Van Gölü’ne indirildi ve hizmete sokuldu.

 

 Van Gölü’ne getirilen ilk motor yat olma özelliğini de taşıyan tekneye VATBO adı verilerek Tatvan Liman Başkanlığına kaydı yapıldı. Teknemizin yeni imal edilecek veya sahil bölgelerinden getirilecek teknelere örnek teşkil etmesi hedeflenmiştir. Van Gölü üzerinde sayısı her geçen gün artan yatlar dikkate alındığında, bu hedefe ulaşıldığını söylemek mümkündür.

 

 

 

 

 

Proje eğitimlerinin tamamlanmasının ardından faydalanıcıların gemi adamları cüzdanları ve güvenlik eğitimi sertifikaları, Milli Eğitim Bakanı Sayın Hüseyin Çelik ve Avrupa'da bulunan Türk Kökenli Parlamenterlerin katıldığı törenle dağıtıldı.

 

 

 

 

 

 

Projenin en belirgin sonuçlarından biri ise Gemi Adamı Cüzdanı sahibi olan faydalanıcılardan 5 kişinin büyük çaplı gemilerde iş bularak halen uluslar arası sularda çalışıyor olmasıdır.

 

ÖNERİ ve ŞİKAYET FORMU

Bilgileriniz

İçerik Bilgileri: