Hizmet Standartları

VAN TİCARET BORSASI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU
MUAMELAT SERVİSİ
SIRA NO HİZMETİN ADI İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ HİZMET BEDELİ (TL)
01 BORSAYA ÜYELİK KAYDI İŞLEMLERİ TÜZEL KİŞİLER İÇİN
      1- Web Sitemizden veya Borsa Muamelat Servisinden Temin edilecek formun doldurulması,
      2- Vergi Levhası Fotokopisi
      3- Oda kayıt Belgesi ( Asıl)
      4- Ticaret Sicil Tasdiknamesi ( Asıl)
      5- Ticaret Sicil Gazetesi Örneği (onaylı)
      6- Yetki Belgesi (Asıl)
      7- Yetkili İmza sirküsü (Asıl)
      8- Yetkili Nüfus Cüzdan Fotokopisi
      9- Yetkilinin 3 adet Fotografı
GERÇEK KİŞİLER İÇİN
      1- Wep Sitemizden veya Borsa Muamelat Servisinden Temin edilecek formun doldurulması,
      2- Vergi Levhası Fotokopisi
      3- Esnaf Odası Kayıt Belgesi
      4- İmza sirküsü (Asıl)
      5- Nüfus Cüzdan Fotokopisi
KAYIT, YÖNETİM KURULU KARARI İLE GERÇEKLEŞTİRİLİR. 1.600,00 TL
02 ÜYE KAYIT TERK İŞLEMLERİ       1- Başvuru Dilekçesi
      2- Vergi Dairesinden Vergi Kaydı Kapandığına Dair Evrak
      3- Ticaret Sicil veya Esnaf Sicil Kaydının Kapandığına Dair Evrak
1 HAFTA ÜCRETSİZ
03 ÜYE DURUMUNUN ASKIDAN İNDİRLİMESİ       1- Başvuru Dilekçesi
      2- Alım – Satım Belgesi
HER AY SONU Borsa Meclis Kararını Müteakip GEÇMİŞ YIL AİDATLARI İLE İÇİNDE BULUNULAN YIL AİDATININ TAHSİLÂTI
04 ÜYE KAYIT VEYA SİCİL BELGESİ       Sicil Kayıt Belgesi Talep Yazısı 5 DAKİKA ÜCRETSİZ
TESCİL VE İSTATİSTİK SERVİSİ
05 ALIM – SATIM BEYANNAMESİ TESCİL İŞLEMİ       1- Müstahsil Makbuzu
      2- Fatura Kontrol
(Tek Bir Müstahsil Makbuzu veya Fatura İçin)
5 DAKİKA % 0,2
06 İTHALAT BEYANNAMESİ       Proforma Fatura 5 DAKİKA ALIM İÇİN %0,2
07 İHRACAT BEYANNAMESİ       Fatura 5 DAKİKA İHRACATTA TESCİL ÜCRETİ ALINMAZ.
08 ALIM – SATIM İŞLEMLERİ DÖKÜMÜ (TÜCCAR CARİSİ)       Firma Yetkilisi Tarafından İmzalı Talep Yazısı 1 GÜN ÜCRETSİZ
09 YERLİ MALI BELGESİ       1- Yerli Malı Verilmesi Talep Yazısı
      2- Gıda Üretim izin Belgesi Fotokopisi
      3- işyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı fotokopisi
      4- Gıda Sicil Belgesi fotokopisi
      5- Sanayi Sicil Belgesi Fotokopisi
      6- Kapasite Raporu Fotokopisi
10 DAKİKA 200 TL
Not: İlk kez Tescil İşlemi Yaptırmak için gelecek firmalar lütfen gelmeden önce gerekli belgeler için ilk müracaat yeri ile telefonla irtibata geçiniz.
“Başvuru esnasında belirtilen belgelerin dışında belge istenmesi, eksiksiz belge ile başvuru yapılmasına rağmen, hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması veya yukarıdaki tabloda bazı hizmetlerin bulunmadığının tespiti durumunda ilk müracaat yerine veya ikinci müracaat yerine başvurunuz.”
İlk Müracaat Yeri :
İsim:
Metin SÜER
Unvan:
Genel Sekreter Yrd.
Tel:
0 432 215 45 30
Fax:
0 432 215 45 33
Eposta:
tescil@vantb.org.tr
 
İkinci Müracaat Yeri :
İsim:
Eser YILDIZ
Unvan:
Genel Sekreter
Tel:
0 432 215 45 30
Fax:
0 432 215 45 33
Eposta:
eseraksoylu@hotmail.com

 

ÖNERİ ve ŞİKAYET FORMU

Bilgileriniz

İçerik Bilgileri: