Politikalarımız

Kalite Politikamız

ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi ve T.O.B.B. Oda/Borsa Akreditasyon Sistemi kapsamında;

 • Paydaş memnuniyetini sağlamaya odaklı,
 • Kayıt dışılığı minimize etmeyi hedefleyen,
 • Teknolojiyi her alanda kullanan,
 • Mevzuatlara uygun çalışan,
 • Şeffaf, tarafsız ve hesap verilebilirlik ilkelerini benimseyen,
 • Sorumlu olduğu standartların uygulanabilir gerekliliklerini yerine getiren,
 • Üyelerine daima yol gösteren,
 • Gelecekte ortaya çıkabilecek olumsuzlukları öngörebilecek, stratejik bir kalite yönetim sistemi anlayışına sahip, mükemmelliği arayan, memnuniyeti sağlayan bir kurum olan,
 • Öz değerlendirmeler ve kıyaslamalarla kendini sürekli iyileştiren bir kurum olmaktır.

 

Mali Politikamız

5174 sayılı kanun çerçevesinde borsa gelirlerini artırarak, giderlerini meclis tarafından onaylanmış yasal bütçeye uygun olarak gerçekleştirmek, Borsanın yatırımlarını en ideal şekilde değerlendirmek suretiyle mali büyümeyi sağlamak, İş ve hizmet kalitesini düşürmeden minimum sarfiyatla, maksimum faydayı sağlamak,

Mali açıdan risk teşkil edecek olan hususları belirleyip ve periyodik olarak gözden geçirip önleyici faaliyetler planlamaktır. 

 

İnsan Kaynakları Politikamız

 

Yenilikçi ve gelişime açık, çözüm ve hizmet odaklı, kurumu her daim ileriye taşıma azmi ve çabasında olan, yüksek görev bilincine sahip bir ekiple bölgemizin tarım ve hayvancılık alanında lider bir kuruluşu olma amacıyla birlik içinde hareket ediyoruz.

İnsan Kaynakları politikamızın özü Borsamızın stratejik plan ve hedefleri doğrultusunda insan gücü ihtiyacını karşılamak, bu gücün en verimli şekilde değerlendirilmesini ve devamlılığını sağlamaktır.

Bu kapsamda;

 • Çalışanların motivasyonlarını artırmak ve aidiyet duygularını geliştirmek,
 • Çalışanların performanslarını izleyerek ihtiyaç duydukları eğitimlerle verimliliklerini en üst düzeye çıkarmak,
 • Çalışanların maddi manevi haklarının korunmasını sağlamak,
 • Çalışanlar arasında fırsat eşitliği yaratmak,
 • İnsan kaynakları politikasını, çalışanların ve kurumun ihtiyaçları doğrultusunda sürekli güncellemek ve iyileştirmek, temel ilkelerimizdir. 

 

Üye İlişkileri Ve Şikayet Yönetimi Politikamız

 

 • Kalite standartlarımızı daha ileri bir seviyeye taşıyıp üyelerimize hızlı ve kaliteli hizmet sunmak,
 • Güler yüzlü hizmet sunarak, üye memnuniyetini ön planda tutmak,
 • Üyelerimiz için lobicilik faaliyetlerini yürütmek,
 • Üyelerin eğitim ihtiyaçlarını belirleyerek üyelerimize ve üyelerimizin çalışanlarına eğitimler düzenlemek,
 • Üyelerimizin şikâyet, talep ve sorunlarını yasal zorunluluk ve kanunlara uyacak şekilde objektif ve tarafsız, ön yargısız ve adil bir şekilde şeffaflık ve gizlilik esaslarına bağlı kalarak değerlendirmek ve çözüm önerileri getirmek,
 • Üye ihtiyaçları doğrultusunda hızlı ve etkin çözümler üretebilmek,
 • Üyelerimizin sosyal, ticari faaliyetlerine katkı sağlayacak faaliyetler yürütmek,
 • Şikayetlerin, talep ve sorunların Borsamıza iletilmesinden çözümüne kadar her türlü kaynağı sağlamak.

 

Bilgi İşlem Politikamız

 

Üye ve paydaşlarına küresel şartlarda hızlı ve kaliteli hizmet vermek için borsacılık işlemlerinde sektörel gelişmeleri ve teknolojik yenilikleri takip ederek, altyapısını sürekli yenileyen ve geliştiren, güncellediği yazılım ve donanım altyapısıyla, kaliteli hizmet ve veri üreten, bunları paylaşan, her türlü kişisel verilerin gizliliğini sağlamış ve bilgi güvenliği risklerini minimize etmektir.

 

Haberleşme ve Yayın Politikamız

Üyelerimize ve paydaşlarımıza kurumda üretilen bilgileri ve yürütülen çalışmaları kitle iletişim araçlarını aktif ve etkin bir şekilde kullanarak sağlıklı, hızlı ve doğru bir şekilde ileterek, bilgi paylaşımını ve iletişimi sağlamaktır.

 

Temel Değerlerimiz

 • Üye Memnuniyetini Sağlayan
 • Eşit ve Tarafsız Hizmet Verebilen
 • Gizliliği Koruyan
 • Çalışan Memnuniyetine Önem Veren
 • Ekip Çalışmasını Destekleyen
 • Sosyal Sorumluluk Bilincine Sahip
 • Yenilikçi
 • Değişime Açık
 • Güvenilir ve Dürüstlük
 • Kurum Odaklı

 

Etik Değerlerimiz

 • Saygılı
 • Dürüst
 • Tarafsız
 • Güvenilir
 • Gizlilik
 • Şeffaf
 • Adil
 • Sorumluluk Sahibi
 • Değişime Açık 

 

ÖNERİ ve ŞİKAYET FORMU

Bilgileriniz

İçerik Bilgileri: