TARİHÇE

Ülkemizde ilk ticaret borsası kuruluşu Cumhuriyet öncesi döneme rastlamaktadır. Cumhuriyetin kurulması ile birlikte Ege, Akdeniz, Trakya ve Marmara Bölgelerinde ticaret borsası kuruluşları hız kazanmıştır. Bölgemizde ise bu süreç 1930’lu yılların sonlarına doğru başlamış ve bölgenin ilk ticaret borsası 1936 yılında Kars’ta kurulmuştur. Bu gün olduğu gibi geçmişte de ekonomisi büyük oranda tarımsal üretime dayanan Van’da, ticaret borsası kurulması için girişimde bulunulmamıştır.
1988’e gelindiğinde, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, ilimizden giden herhangi bir talep olmaksızın, Van’da Ticaret Borsası kurulması için 28.03.1988 tarih ve 88/222 sayılı onayı vermiştir. Ancak bu onay 1998 yılına kadar karşılıksız kalmıştır.
1998 yılında dönemin Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı, ilimizde eksikliği hissedilen ticaret borsasının kurulması için Sanayi ve Ticaret Bakanlığa müracaat etmiş ve müracaat uygun görülerek Van Ticaret Borsası Bakanlığın 17.11.1998 tarih ve 1998/119 sayılı onayıyla kurulmuştur.
 

 

ÖNERİ ve ŞİKAYET FORMU

Bilgileriniz

İçerik Bilgileri: